Villkor och förutsättningar

Friskrivning

Informationen som finns på denna webbplats är endast allmänt vägledande och kan inte ersätta den detaljerade information du kan få hos en Volvohandlare. Innehållet på webbsidor uppdateras regelbundet, men Volvo Cars förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra priser, färger, material, specifikationer och modeller. Därför kan det finnas information som inte är helt korrekt och dagsaktuell. Bilar och andra produkter som visas kan vara försedda med utrustning som inte är tillgänglig på alla marknader eller som inte ingår i standardutrustningen. Din Volvohandlare har alltid aktuell information om modeller, priser och erbjudanden.

Inga garantier eller löften

Volvo Cars kan inte under några omständigheter ställas till svars för någon skada som uppkommit till följd av Volvo Cars webbsidor. Detta gäller utan begränsning förlorad förtjänst, affärsavbrott, förlust av program eller andra data i användarens informationshanteringssystem eller annat.

Volvo Cars lämnar inga garantier och/eller löften när det gäller andra webbsidor som kan nås via denna webbsida. Dessa sidor finns endast för din bekvämlighet och innebär inte att Volvo Cars stödjer eller accepterar ansvar för innehåll eller användning. Det är användarens ansvar att försäkra sig om att innehållet är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva element.

Återgivningen av exakta färgnyanser på lacker och klädslar kan vara missvisande på grund av t.ex. bildskärmens kvalitet och/eller inställningar. Volvo Cars rekommenderar därför ett besök hos din Volvohandlare för att se på verkliga lack- och klädselprover.

Informationen som publiceras på Volvo Cars webbsidor kan innehålla referenser eller korsreferenser till Volvo Cars produkter, tjänster med mera som inte annonseras eller finns tillgängliga i Sverige. Volvo Cars kan inte garantera att sådan information är korrekt.

Kommentarer, frågor och förslag

Observera att all information, spontana förslag, idéer och andra bidrag som förmedlas via Volvo Cars webbsidor kommer att betraktas som icke-konfidentiella och ej upphovsrättsskyddade. Genom att sända information eller material ger du Volvo Cars obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera detta material eller denna information. Du samtycker även till att Volvo Cars har rätt att använda idéer, koncept, know-how eller teknologi som du skickar i vilket syfte som helst.